Sosyal Bilgilerin Temelleri
ISBN: 9786055885427 2019 9. Baskı Social studies Ali Sinan Bilgili, Selçuk Ilgaz, Ufuk Şimşek, Zekeriya Akkuş, Mehmet Akpınar, Mesut Çapa, Rahmi Çiçek, Esra Mindivanlı, Sadık Sarısaman, İlhan Turan, İbrahim Zeybek Editör : Ali Sinan Bilgili
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim fakültelerinin Sosyal Bilgiler öğretmenliği lisans düzeyinde birinci sınıflarında “Sosyal Bilgilerin Temelleri” isimli bir ders okutulmaktadır. Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği içeriğe göre bu derste öğrencilere; “Sosyal Bilimler” ve “Sosyal Bilgiler” kavramları, Sosyal Bilimlerde bilgi, Sosyal Bilimlerin temel kavramları, başlıca Sosyal Bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, Sosyal Bilgiler programlarının geliştirilmesinde Sosyal Bilimlerin rolü, Sosyal Bilgiler öğretiminin felsefesi, eğitsel ve tarihsel temelleri, Sosyal Bilgiler gelenekleri” konuları hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.