Soru Ve Cevaplarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi El Kitabı
ISBN: 9786257676274 2021 1. Baskı Education Arif Sarıçoban, Mustafa Durmuş, Fahri Temizyürek, Cemal Yıldız, Nezir Temur, Mustafa Kurt, Murat Özbay, Deniz Melanlıoğlu, Kadir Kaan Büyükikiz, Bayram Baş, Kemalettin Deniz, Suat Ungan, Mehmet Kara, Nihal Çalışkan, İhsan Kalenderoğlu, Şükran Dilidüzgün, Dinçay Köksal, V. Doğan Günay, Ülker Şen, Nurşat Biçer, Emrah Boylu, Önder Çangal, Tuncer Can, Ahmet Başkan, Fatma Açık, Esra Nur Tiryaki, Bilge Bağcı Ayrancı, Mehmet Ali Bahar, Gıyasettin Aytaş, Nermin Yazıcı, Gözde Demirel, Haluk Güngör, Sezgin Demir, Fulya Topçuoğlu Ünal, Erol Barın, Fatma Bölükbaş Kaya, Alparslan Okur, Yavuz Kartallıoğlu, M. Eyyüp Sallabaş, Aslı Fişekcioğlu, Öztürk Emiroğlu, Yücel Yılmaz, Tarık Demir, Uluhan Özalan, Ersoy Topuzkanamış, Serdar Bulut Editör : Emrah Boylu
Pegem Akademi Yayıncılık

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgınından sonra dünyadaki hareketlilik durma noktasına gelmiştir. Bu bağlamda uluslararası hareketliliğin en fazla olduğu alanlardan biri olan yabancı dil öğrenme süreci de sekteye uğramıştır. Bu nedenle diğer dillerin öğretiminde olduğu gibi Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi de çevrim içi olarak yapılmaya başlanmıştır. Bu süreçte öğreticilerin ve alana ilgi duyanların yeterliklerinin artırılması ihtiyacı ön plana çıkmıştır. İlgili alanda çalışan öğretmenlerin yeterliklerini artırmak amacıyla hazırlanan bu kitabın öğretmenlere, lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi dersi veren öğretim elemanlarına faydalı olacağı düşünülmektedir.