Semavi Dinlerde Muhasebe Panoraması
ISBN: 9786257315388 2020 Accounting Prof. Dr. İsmail Bekci, Doç. Dr. Ali Apalı, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Apalı Gazi Kitabevi

Bu kitapta semavi din denilince akla gelen üç din olan "İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik" inançlarının, ekonomik faaliyetler denilince akla gelen "Ticaret, Faiz, Vergi ve özellikle muhasebe" konularına yaklaşımları ele alınmıştır. Bu bağlamda bu dinlerin kutsal kabul edilen kitapları "Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim" de bahsi geçen ve bu kitaplara inananları bağlayıcı niteliği olan ayetlerden örnekler alınarak konu irdelenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte konu açıklanırken semavi dinlerden biri olan İslamiyet için konu ile ilgili olan Hadis'lere de çalışmada yer verilmiştir.