Schumpeter' İn Vergi Devleti Teorisi İngiltere Ve Osmanlı Devleti Üzerine Tarihsel Bir İnceleme
ISBN: 9786258413717 2022 History Perihan Hazel Kaya Gazi Kitabevi

Bir toplumun gelişmişlik seviyesini belirleyen her bir olgu, aynı zamanda söz konusu toplumun tarihsel ve kuramsal yapısının bir uzantısı niteliğinde olduğu için toplumsal değişimlerinin tarihsel sürecini anlamadan geleceğin inşa edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla her bir toplumu politik yaşamı, kurumsal, kültürel, siyasi ve tarihi yönleriyle dikkate almadan, ekonomik faaliyetlerini, mali politikalarını, vergileri ve harcamalarını nasıl belirlediğini ve tüm bunların toplumu nasıl etkilediğini açıklamak eksik olacaktır.