Şan İçin Yedi Bölgeden Piyano Eşlikli Türküler
ISBN: 9786257228473 2020 1. Baskı Education Satı Doğanyiğit, Kenan Tüfekci̇, Si̇nan Tüfekci̇ Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitapta ülkemizin bütün coğrafi bölgelerini yansıtması amacıyla her bölgeden ikişer adet olmak üzere toplam 14 türküye yer verilmiştir. Türküler; Muğla, Gaziantep, Burdur, Kayseri, Bitlis, Giresun, Elazığ, Isparta, Trakya, Samsun, Yozgat, Rumeli, Hatay ve Bergama yörelerini içermektedir. Farklı yörelerin kültürünü birleştiren bu kitabın oluşturulmasında türkülerin daha önce düzenlemesi yapılmamış olması dikkate alınmış ve alana tamamen yeni bir literatür kazandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca ses eğitimi alan bireylerin ülkemizde bulunan bütün bölgeleri temsil eden örnekleri tanımaları açısından da kitabın önemli olduğu düşünülmektedir. Kitaptaki türküler her ses türüne hitap etmesi bakımından; soprano-tenor, mezzosoprano-bariton, alto-bas ses sınırları ve tessituraları dikkate alınarak farklı tonalitelerde düzenlenmiştir.