Örgütlerde İşyeri Nezaketsizliği Akademik Personele Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma
ISBN: 9786257045803 2020 İşletme Şefik Özdemir Gazi Kitabevi

Bu kitabın temel amacı, akademik örgütlerde işyeri nezaketsizliğinin varlığı, nedenleri, sonuçları, baş etme yöntemleri, alınabilecek önlemler, nezaketin öğretilebilirliği, teknoloji ve sosyal medyanın nezaket olgusuna etkileri gibi temel konuları ele alarak olgunun birçok açıdan incelenerek daha iyi anlaşılmasını, konu hakkında çalışma yapacak araştırmacılara detaylı ve zengin bilgiler sunulmasını ve hem çalışanların hem de yöneticilerin konu hakkında yeni ve farklı perspektifler geliştirmelerine yardımcı olmaktır.