Öğretimde Yaklaşımlar Ve Eğitime Yansımaları
ISBN: 9786257228343 2020 1. Baskı Education Yavuz Erişen, Ersen Yazıcı, Orhan Kumral, Asuman Seda Saracaloğlu, İbrahim Gökdaş, Bilal Duman, Erdal Bay, Özcan E. Akgün, Can Kültür, Murat Çırakoğlu, Ali Yakar, Fatime Balkan Kıyıcı, Nurhak Cem Dedebali, Sanem Tabak, Fevzi Dursun, Arif Altun, Fulya Torun, Berna Karakoç, Zeynep Aydın, Aynur Kolburan Geçer, Dinçer Kayalı, Veysel Karani Ceylan, Serap Yılmaz Özelçi, Mehmet Altın, Taner Arabacıoğlu, Yavuz Çetin, Orhan Yiğitoğlu, Şirin Küçük Avcı Editör : Asuman Seda Saracaloğlu - Buket Akkoyunlu - İbrahim Gökdaş
Pegem Akademi Yayıncılık

Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları kitabında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı merkeze alınarak öğrencilerin etkin olarak öğrenme-öğretme sürecine katıldığı çeşitli yaklaşımlar açıklanmıştır. Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının, Öğretim İlke ve Yöntemleri ile alan öğretimi derslerini vermekte olan öğretim elemanlarının söz konusu öğrenme yaklaşımlarını sınıflarında rahatlıkla uygulayabilmeleri açısından her bir yaklaşımın uygulama örneklerine yer verilmiştir. Kitabımızın, lisanüstü çalışmalarına devam eden öğrencilere de katkı sağlayacağını umuyoruz. 17 bölümden oluşan ve hem basılı hem de e-kitap olarak yayımlanan bu kitap çok geniş bir alana ve hedef kitleye hitap edebilecektir. Yapılan araştırmalar öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerinin daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Elinizdeki kitap, öğretmenlere bu yönde rehberlik edecektir. Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları kitabının kapsamı itibarıyla alanımızda duyulan Türkçe kaynak ihtiyacına da cevap vermesini umuyor, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Sağlıkla ve keyifle okumanız dileğiyle…