Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
ISBN: 9786053645894 2015 2. Baskı Computer Education and Instructional Technology Filiz Kalelioğlu, Emine Cabı, Serpil Yalçınalp, Halil Ersoy, Ümmühan Avcı Yücel, Esin Ergün Editör : Emine Cabı
Pegem Akademi Yayıncılık

öğretim Teknolojileri ve materyal tasarımı kapsamında etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması yönünde hazırlanan bu kitap, hem ders kitabı hem de her düzeyde eğitimciye kaynak kitap olması düşünülmüştür. Kitabın içeriğine öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar, öğretim materyallerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, eğitimde bilgisayar uygulamaları internetve uzaktan eğitim konuları teorik ve uygulama yönelik bilgiler yer almaktadır. Her bölümün başında, öğrenme çıktıları ile içindekiler verilmiş, bölüm sonlarında ise bölümlerde tartışılan konular özetlenmiş ce çoktan seçmeli değerlendirme sorularına yer verilmiştir.