If you want to have access to Turcademy at your institution

Contact
Eğitsel Dijital Oyunlar: Kuram, Tasarım Ve Uygulama
ISBN: 9786053645153 2013 Educational Sciences Çelebi Uluyol, İlksen Sevil Uluçay, Mehmet Akif Ocak, Kadriye Sir, Volkan Kukul, Kevser Hava, Mehmet Fikret Gelibolu, Levent Eşel, Serdar Çiftçi, Ekmel Çetin, Ömer Faruk Bozkurt, Nuri Can Aksoy, Şeyhmus Aydoğdu, Rıdvan Kağan Ağca, Murat Akçayır, Gökçe Akçayır Editör : Editör: Mehmet Akif Ocak
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap, dijital oyunlarla ilgili kuramsal, tasarıma ve uygulamaya yönelik tüm bilgileri açıklamaktadır. Dijital oyunların eğitimsel yararları ve eğitimde bir motivasyon aracı olarak nasıl kullanılacağı detaylı olarak verilmiştir. Dijital oyunların sunduğu tüm olanaklar ve dijital oyunların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken etmenler detaylı olarak anlatılmış, sınıf içinde dijital oyunların nasıl kullanılabileceği ve dijital oyunların seçiminde gerekli olan bilgiler okuyucuya sunulmuştur. Diğer taraftan kitap, üniversitelerimizde, Eğitim Amaçlı Oyun Tasarımı, Eğitsel Bilgisayar Oyun Tasarımı vb. adlarla hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde verilen dersler için bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır.