Ockhamlı William'da Bilgi, Mantık Ve Metafizik İlişkisi
ISBN: 9786257052191 2020 2. Baskı Physical Sciences Mustafa Bingöl Pegem Akademi Yayıncılık

Ontolojik ve epistemolojik düzlemde Ockhamlı’yı merkeze alan bu çalışma, dönemin koşulları ve tartışmaları temelinde onun felsefesinin ana iskeletini oluşturan bilgi, mantık ve ontoloji alanındaki bazı düşüncelerinin psiko-fiziksel ilişkisini irdelemeyi amaçlar. Bu süreçte karşılaşılan en büyük güçlük, son derece teknik dile sahip olmasından ötürü basit bir çeviriye izin vermeyen Ockhamlı’nın düşüncelerinin bazı noktalarda değişen anlamlarını kavramaktır. Bu bağlamda Ockhamlı’nın incelenmesi, Türkçe literatürde pek fazla yer işgal etmemesi sebebiyle temel öneme sahiptir.