Nitel Araştırmada Videografi Ve Video Analizine Giriş
ISBN: 9786258325553 2022 1. Baskı Educational Sciences Yunus Pınar Pegem Akademi Yayıncılık

Nitel Araştırmada Videografi ve Video Analizine Giriş adlı bu eser Türkiye’de başta eğitim bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere birçok alan için ilk kılavuz kitap olma özelliğini taşımaktadır. Yurt dışında yürütülen bilimsel araştırma projeleri ve yayınlar video analizinin, başta eğitim bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere birçok alanda bağımsız bir araştırma yöntemi olarak kendini kanıtlamış olduğunu göstermektedir. Elinizdeki bu çalışmada: araştırma deseninin belirlenmesi, veri toplama, verilerin hazırlanması, veri analizi ve sonuçların sunumu aşamalarından oluşan video analizi genel hatları ve fakat önemli yönleriyle ele alınmakta, okurlara aynı zamanda örnek video analizleri de sunulmaktadır. Bunun dışında video analizinde etik hususlar, geçerlik güvenirlik, görsel-işitsel verilerin işlenmesi gibi diğer alt başlıklar altında olabildiğince ayrıntılı değerlendirmelere ve okurlar için bazı önemli ipuçlarına da yer verilmektedir. Bu çalışma video analizine ilgi duyan okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi, eğitim, sosyoloji, psikoloji, sosyal antropoloji, iletişim bilimleri ve dilbilim olmak üzere çeşitli disiplinlerden araştırmacılara kaynak kitap olarak önerilmektedir.