Sosyal Bilgiler Öğretimi
ISBN: 9786054282029 2015 4. Baskı Educational Sciences Hakan Koç, Soner Mehmet Özdemir, Selma Yel, Hilmi Demirkaya, Nadire Emel Akhan, Bülent Aksoy, Nihat Şimşek, Erkan Yeşiltaş, Harun Er, Halil Tokcan, Selahattin Kaymakcı, Yasin Doğan, Sezai Öztaş, Banu Çulha Özbaş, Ahmet Şimşek, Talip Öztürk, Zihni Merey, Gökçe Kılıçoğlu, Şahin Oruç, Ebru Gençtürk, Kubilay Yazıcı, Bekir Necati Altın, Bülent Akbaba, Elif Kaldırım Aladağ, Gülfem Sarpkaya, Nazlı Gökçe, Nihal Baloğlu Uğurlu, Seçil Alkış, Sıddıka Demirtaş, Soner Aladağ Editör : Mustafa Safran
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim kurumlarının temel işlevi 21. Yüzyıl dünyasında etkili ve etkin vatandaş olabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve değerlerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu bilgi, beceri ve değerlerin önemli bir bölümü özellikle Sosyal Bilgiler derslerinde kazandırılmaya çalışılır. Türkiye’de son yapılan program değişikliğiyle (2004-2005) beraber Sosyal Bilgiler öğretimi anlayışında da değişiklikler oluşmuş disiplin temelli bir anlayış yerine disiplinler arası bir anlayışa geçilmiştir. Dünyada ve ülkemizde meydana son değişiklikleri dikkate alarak hazırlanan bu kitap konuları sırayla karışık biçimde vermek yerine sosyal bilgiler öğretimindeki konuları belli temalar çerçevesinde kendi içinde bölümlere ayırarak tasniflemiştir. Böylece Sosyal Bilgiler konularının daha kolay ve anlaşılır biçimde öğretilebileceği düşünülmüştür. Ayrıca kitap bu yönüyle Sosyal Bilgiler Eğitimine farklı bir anlayış da kazandırmayı hedeflemiştir. Kitapta dünyada ve ülkemizde Sosyal Bilgiler öğretimi ve Sosyal Bilgiler Programı, Sosyal Bilgilerde Kavram ve Becerilerin öğretimi, Sosyal Bilgilerde Araç-Gereç ve Teknoloji Kullanımı, Sosyal Bilgilerde Yaklaşım ve Yöntemler, Sosyal Bilgilerde Okul Dışı Faaliyetler, Sosyal Bilgilerde ölçme ve Değerlendirme ve Sosyal Bilgilerde Disiplinler Arası Konular bölüm başlıkları altında konular tasniflenmiştir. Elinizdeki bu eserde, bu ana bölüm başlıkları altında farklı uzmanların katkı sağladığı bir çok konuyu bulabileceksiniz. Kitaptaki konular ayrıca etkinlik örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Bu etkinliklerin Sosyal Bilgiler alanında çalışmalar yapan eğitimci ve öğrenciler için birer ipucu niteliğinde olacağı ve daha da geliştirilip zenginleştirileceği umulmaktadır.