Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi
ISBN: 9786257676328 2021 1. Baskı Educational Sciences Hüseyin Çalışkan, Nadire Emel Akhan, Kadir Karatekin, Erol Koçoğlu, Elvan Yalçınkaya, Özlem Ulu Kalın, Feride Ersoy, Fatma Ünal, Mevlüt Gündüz, Ömür Gürdoğan Bayır, Vedat Aktepe, Ebru Uzunkol, Serkan Aslan, Ayten Karaca, Fatma Mazman Budak, Adem Beldağ, Seher Yarar Kaptan, F. Betül Demir, Alper Kaşkaya, Nuray Kurtdede Fidan, Işıner Sever, Samet Çiçek, Nur Leman Belbağ, Ayşe Özaydın Editör : Vedat Aktepe - Mevlüt Gündüz - Nuray Kurtdede Fidan - Elvan Yalçınkaya
Pegem Akademi Yayıncılık

Kitap, sınıf öğretmenliği lisans programındaki “sosyal bilgiler öğretimi” dersi, sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programındaki “sosyal bilgiler öğretimi 1” ve “sosyal bilgiler öğretimi 2” derslerine kaynak oluşturmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “sosyal bilgiler” dersinin etkili olarak işlenmesi ve öğretilmesi açısından bu kitap önemli görülmektedir. Bu bakımdan sınıf öğretmeni adaylarının ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu kitaptan yararlanmaları; dersin etkili öğretilmesinde ve verimli işlenmesinde kaynaklık edeceği düşünülmektedir. Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi ders kitabı, YÖK yeni kur tanımına uygun olarak öğretmen yetiştirme yeni lisans programı esas alınarak hazırlanmıştır. Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi kitabı, ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan ve bu alanda çalışan birçok akademisyenin yoğun çalışmaları sonunda hazırlanmıştır. Bölüm yazarları içeriklerini oluştururken alana ilişkin ulusal ve uluslararası güncel bilgilerden yararlanarak bölümlerini yazmışlardır. Ayrıca öğretmen adaylarının bilgi, beceri ve değer kazanmalarını sağlamak amacıyla bölümlerinde, kuramsal bilgiyi pratikte de uygulayabilecekleri uygulama ve etkinliklere yer vermişlerdir. Bölümlerde yer alan uygulama örneklerinin, öğretmen adaylarına önemli ölçüde yol göstereceği ve faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının “sosyal bilgiler öğretimi” dersi içeriğinde yer alan konulara ilişkin farklı bakış açıları kazanmalarını ve kendi etkinliklerini geliştirebilmeleri beklenmektedir. Bu eserin oluşmasına doğrudan katkı sunan ve emeği geçen tüm akademisyenlere ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Sosyal Bilgiler alanına yararlı olması dileğiyle...