Kuram Ve Uygulamada Sınıf Yönetimi
ISBN: 9786051700618 2015 Education Management Editör:celal Gülşen, Mehmet Akif Helvacı, İsmail Aydoğan, Sait Akbaşlı, Aynur Bozkurt Bostancı, Durdağı Akan, Necmi Gökyer Editör : Celal Gülşen, Mehmet Akif Helvacı, İsmail Aydoğan, Sait Akbaşlı, Aynur Bozkurt Bostancı, Durdağı Akan, Necmi Gökyer
Anı Yayıncılık

Geleceğin öğrenen örgütlerini oluşturabilmek için, çağın gereklerine cevap verebilecek değişim ve gelişmelere oryantasyon zorunlu görülmektedir. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırları kurutmaya çalışmak ne kadar mantıksız ise, örgütleri de sınıfları da dünkü yönetim anlayışlarıyla yönetmeye çalışmak aynı derecede mantıksızdır. Mevlana'nın deyişiyle "Düne ait ne varsa dünle beraber gitti cancağızım/Bugün yeni şeyler söylemek lazım." diyerek, klasik yönetim anlayışlarından vazgeçilmeli; bugün için sürekli gelişmeye açık yeni şeyler söylenerek örgüt yönetimleri ve sınıf yönetimleri için de çağdaş anlayışlar benimsenmelidir. Çünkü kendisiyle barışık, mutlu, başarılı, evrene artı bir değer katarak yaşayan insan yetiştirebilmek, günümüzde düne göre daha elzem görülmektedir. Öğretim odaklı, sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin ve iyiliklerin önemsendiği, karakterli bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği okullar ve sınıflar inşa edebilmek için, eğitim sistemlerinin yeniden sorgulanması kaçınılmaz olmaktadır. İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Temel Kavramlar ve Sınıf Yönetiminin Kapsamı - Yrd. Doç. Dr. Durdağı AKAN 2. BÖLÜM Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler - Doç. Dr. Hüseyin YOLCU 3. BÖLÜM Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Yönetimi - Doç. Dr. Sait AKBAŞLI 4. BÖLÜM Sınıfta Zaman Yönetimi - Yrd. Doç. Dr. Celal GÜLŞEN 5. BÖLÜM Sınıfta İletişim ve Disiplin Oluşturma - Doç. Dr. Mehmet Akif HELVACI 6. BÖLÜM Sınıfta Motivasyon Sürecinin Etkili Yönetimi - Yrd. Doç. Dr. Celal GÜLŞEN 7. BÖLÜM Sınıfta Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zekâ Yönetimi - Yrd. Doç. Dr. Celal GÜLŞEN 8. BÖLÜM Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi - Prof. Dr. İsmail AYDOĞAN 9. BÖLÜM Sınıfta İlişki Düzenini Oluşturmada Öğretmenin Liderliği - Doç. Dr. Aynur BOZKURT BOSTANCI 10. BÖLÜM Sınıfta Özel Grupların Yönetimi - Doç. Dr. Necmi GÖKYER