Koşut Eğitim Programı
ISBN: 9786053187004 2017 1. Baskı Education Carol Ann Tomlinson, Sandra N. Kaplan, Joseph S. Renzulli, Jeanne H. Purcell, Jann H. Leppien, Deborah E. Burns, Cindy A. Strickland Marcia B. Imbeau Çevirmen : Mehmet Akif Sözer - Serap Emir Pegem Akademi Yayıncılık

“Kaliteli öğrenim ve öğretim kişisel ve entelektüel gelişim ve büyüme için tutku ve tüm ögelerin etkileşimini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Koşut Eğitim Programı, eğitimcilere acemilikten uzmanlığa dönüşebilmek için bir yol çizer. Sını?ardan özel örneklerle desteklenen tartışmalardaki açıklık, modeli öğretmenler için her düzeyde kullanılabilir kılmıştır. Koşut Eğitim Programı`nı uyguladıkça kesinlikle daha akıllı, daha profesyonel ve daha etkili olduğumuzu hissedeceğiz. Öğrencilerimiz de kendilerini özerk ve bağımsız öğrenciler olarak göreceklerdir.” Koşut Eğitim Programı Modeli yazarları; okul ve öğrenci çıktılarının, eğitimcilerin çok daha fazla öğrenciye sanki üstün yeteneklilermiş gibi eğitim verme isteği ve bunları yapabilme kabiliyetiyle şekillenebileceğine inanmaktadır. İkinci baskının hem bu isteğe hem de bu kabiliyete katkıda bulunacağını umut ediyoruz.