Kobi'ler İçin Dijital Dönüşüm
ISBN: 9786053449676 2020 İşletme Berna Tarı Kasnakoğlu, Yunus Kalender Gazi Kitabevi

KOBÎ'ler Türkiye'deki işletmelerin %99,9'unu oluşturmakta, istihdamın da %76 'sini sağlamaktadır. Bu durumda küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ülke ekonomisi ve hatta toplum üzerindeki etkisi tartışılmaz derecede önemlidir. Bu pencereden bakıldığında KOBİ'lerin dijitalleşmesi, kendi varlıklarını sürdürmenin dışında, ülkemize olan sorumluluklarının da bir göstergesidir. Bu kitapta dijitalleşme gibi geniş bir kavramdan bahsedildiğinde akıllara gelen sorulara cevap verilmeye çalışılmış, dijitalleşmenin zorunlu serüvenine atılan firmalara yol haritası çıkartılmaya çalışılmış. Bu yol haritasında başlangıçta birey olarak atılabilecek adımlar üzerinde durulup ardından firma olarak neler yapılabileceğinin detaylarına değinillmiş. Dijital dönüşün konusunda firmaların ulaştıkları bilgiyi içselleştirerek hayatta geçirmeleri ve küresel bir marka vizyonuna sahip olmaları, sürdürülebilir varoluşlarını gerçekleştirmeleri için tartışmasız en büyük gerekliliktir.