Karekod Reklamcılık Geleneksel Medya Reklamlarında Kullanılan Karekodların Reklam Başarısındaki Rolü
ISBN: 9786053448570 2018 Reklamcılık Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Müge Klein Gazi Kitabevi

Geleneksel medya araçları ile yapılan reklamlarda kullanılan karekodlar, tüketicinin reklama konu olan ürün ya da hizmet ile ilgili bilginin bulunduğu dijital dünyaya erişmesine ve bu dijital dünyada bazı işlemler yürütmesine imkân tanır. Peki reklamlarda kullanılan karekodlar işletmelerin arzu ettiği gibi offline ve online dünya arasında bir köprü görevi görebilmekte midir? Geleneksel medya içerisine yerleştirilen karekodlar tüketiciler tarafından taranmakta mıdır? Tüketiciler karekod tarama sonrası yönlendirildikleri dijital platformda satın alma, bilgi alma gibi istenen davranışları gerçekleştirmekte midir? Bu sorulara cevap verebilmek için işletmelerin karekod reklamcılığının başarısını ölçmekte kullanacağı göstergelere ihtiyacı vardır. Mevcut çalışmanın amacı karekod reklamcılığı tanıtmak ve işletmelere geleneksel medya reklamlarında kullanılan karekodların başarısını değerlendirmede kullanılabilecek göstergeler önermektir