Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre  Gümrük Kaçakçılığı Suçları
ISBN: 9789750278280 2022 1. Baskı Criminal Law Cihan Ertem Seçkin Yayıncılık

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Kaçakçılığı Suçları isimli bu eserde, değişen ve gelişen bir alan olan gümrük kaçakçılığı suçları en güncel haliyle incelemiştir. Kitapta gümrük kaçakçılığına ilişkin temel kavramlarla ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3'üncü maddesine göre suçlar; ithalat kaçakçılığı, ihracat kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı, tütün ve alkollü içkiye ilişkin kaçakçılık suçları ele alınmış olup, her bir suç açısından korunan hukuki değer, suçun maddi ve manevi unsuru, özel görünüş şekilleri, kaçakçılık suçlarına uygulanan ortak hükümler, etkin pişmanlık, müsadere ile bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması ayrı ayrı incelenmiştir. Günümüz şartlarında kaçakçılığın değişik yöntemlerle icra edilmesi karşısında kanun koyucu, bu dinamik sürecin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kanun maddelerinde değişikliğe gitmek suretiyle kanunilik ilkesi temelinde suçları düzenlediğinden son yapılan değişiklikler de detaylı olarak incelenmiştir. Gümrük kaçakçılığı suçlarının son derece ağır yaptırımlara bağlandığı veya sadece ekonomik cezalarla yaptırım altına alındığı dönemler mevcut olup, ekonomik suça ekonomik ceza ilkesinin mi yahut hürriyeti bağlayıcı cezaların mı tatbik edilmesi gerektiği istatistiki bilgiler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Gümrük kaçakçılığı suçlarına ilişkin kavramların teknik ifadeler barındırması nedeniyle suçların daha iyi anlaşılması açısından Yargıtay kararları ışığında suçlarla ilgili içtihatlara yer verilerek çalışma desteklenmiştir.