İngilizce Öğretiminde Dijital Dönem İnteraktif Uygulama Örnekleri
ISBN: 9786257880138 2020 2. Baskı. Baskı Education Lamia Büşra Yeşil Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap, İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adayları için hazırlanmıştır. İngilizce öğretiminde; öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dört temel dil becerisinin geliştirilmesi için kullanılabilecek birtakım interaktif web araçlarını, kullanımlarını, sınıf içi örnek uygulamalarını ve kelime öğretimi için artırılmış gerçeklik teknolojisinin nasıl kullanılabileceği ile ilgili örnek uygulama önerilerini içermektedir. Dijital araçlar öğrencileri 21. yüzyılın gerekliliklerine hazırlamada kritik rol oynamakla birlikte öğrencilerin yaratıcı ve kritik düşünme becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Öğretim teknolojileri söz konusu olduğunda öğretmene düşen görev, teknolojiyi öğretim etkinliklerinin bir parçası haline getirmektir. Öğrencilerin öğrenmeleri gereken bilgiyi sadece okuyarak, duyarak veya görerek değil, aynı zamanda o konu ile ilgili bir içerik çalışması yapmalarının sağlanması bu anlamda öğrenciye ciddi katkılar sağlamaktadır ve interaktif araçlar bizi bu vizyona bir adım daha yaklaştırmaktadır