Hukuk Felsefesinde İrade Serbestliği Ve Sorumluluk
ISBN: 9786059623438 2018 Law Fatma Süzün Şahin Ünver Astana Yayınları

Çalışmada, ilk olarak iradenin özgürlükle ilişkisi ve bu bağlamda irade serbestliği kavramları ele alınmış. Çalışmanın ikinci bölümünde, sorumluluk ve irade serbestliği ilişkisi eylem ve eyleyen bakımından ele alınmış ve üçüncü bölümde de hukuki sorumluluğa yansıması ahlaki sorumluluktan hareket edilerek ortaya konmaya çalışılmış. Çalışmada, az sayıda olan ampirik çalışmaların bulgularının değerlendirilmesine ilaveten daha önceki bölümlerde de sorumluluğa ilişkin görüşlerine değinilmiş olan Frankfurt ve Fischer'in görüşlerinden yola çıkılarak hukuki sorumluluğa ilişkin güncel tartışmalar ortaya konulmaya çalışılmış, bu tartışmaları müteakiben özellikle açıklanabilirlik ve hesap sorulabilirlik kavramları çerçevesinde hukuki sorumluluğa ilişkin düşünceler sunulmuş.