Güvenli Okul
ISBN: 9786257228923 2020 1. Baskı Education Melek Çakmak, İsmail H. Demircioğlu, Kerim Gündoğdu, Ebru Demircioğlu, İsa Korkmaz, Yalçın Özdemir, Songül Tümkaya, Birsel Aybek, Didem Aydoğan, Coşkun Arslan, Zakir Avşar, Ayşe Elif Emre Kaya, Esra İlkay İşler, Ümit Terzi, Ali Serdar Sağkal, Seyfi Özgüzel, Erhan İşcan, Engin Çelebi, Hatice İrem Özteke Kozan Editör : İsmail H. Demircioğlu - Zakir Avşar - Ebru Demircioğlu - Can Ozan Tuncer
Pegem Akademi Yayıncılık

Çağımızda sağlıklı eğitim-öğretim süreçleri oluşturabilmek için dikkate alınması gereken önemli bir konu da güvenli okulun nasıl inşa edilebileceğidir. Güvenli okullar korku, şiddet, kaygı, endişe ve güvensizliğin olmadığı mekânlardır. Başka bir deyişle güvenli okullar fiziksel, sosyal ve psikolojik açılardan eğitimin paydaşlarının kendilerini iyi hissettikleri ortamlardır. Bu çerçevede, eğitimin paydaşları güvenli okulları nasıl inşa edebileceğimiz konusunda daha fazla mesai sarf etmelidirler. Güvenli okula okulları salt inzibati tedbirlerle donatarak ulaşamayacağımız açıktır. Yüksekokul duvarları, demir parmaklıklar, güvenlik kameraları, öğrencileri sabah evlerinden alıp, akşam bırakan servislerle güvenli okulları oluşturamayacağımız, yaşanan pek çok sorunla kendini belli etmektedir. O zaman “Güvenli Okul” nedir ve buna nasıl ulaşırız? İşte bu çalışma kapsamında "güvenli okulun" nasıl inşa edilebileceği açıklanmaya çalışılmıştır. Eserde güvenli okul kavramı tüm boyutları ile incelenirken eğitim-öğretim süreçlerindeki çağdaş gelişmelere, dünya örneklerine de yer verilmiştir.