Etkileri Ve Sonuçlarıyla Ohal Khk Rejiminin Eleştirisi Ve Khk
ISBN: 9786053276944 2018 Constitutional Law Doğan Erkan Ekin Yayınevi

Yazar, KHK ile kamu görevinden ihraç uygulamasının hukuksal kategori tariflemesini yapmaya çalışarak ve gelişmelere göre (Danıştay kararı, AİHM kararı, Anayasa Mahkemesi kararı, başvuru komisyonu düzenlemesi vb.) yeni durumları hem olanak hem eleştiri minvalinde ele almıştır.