Empatiyle Gelişmek Empatiyi Geliştirmek: Çocuk Ve Empati
ISBN: 9786053647348 2015 1. Baskı Social studies Yücel Kabapınar, Soner Polat, Gül Tuncel, Alev Önder, Filiz Kabapınar, Gülin Karabağ, Sibel Cengizhan, Abbas Türnüklü, Cemal AĞIRMAN, Nur Akçin, Oktay AYDIN, Murat Başar, gizem bengiç çolak, Özge demeter, Vesile Yıldız Demirtaş, Nilüfer Bircan Kaya, Meziyet Mozakoğlu, Zeynel oruç, Mustafa Otrar, Ayşin satan, Nurcan Üstündağ Şener, Asuman Yüksel, Esra Aslan Editör : Yücel Kabapınar
Pegem Akademi Yayıncılık

Kitabın başlığı 'Empatiyle Gelişmek Empatiyi Geliştirmek '; anlamını irdelemek gerekirse empatiyle 'gelişiriz ', değişiriz ve dönüşürüz. Empati bizi daha insan ve birey kılar. Bu kitabın ana amacı da çocukta empatiyi 'geliştirmek 'tir. Bu sebeplerden dolayı kitabın üst başlığı 'Empatiyle Gelişmek Empatiyi Geliştirmek ' olmuştur. Bu çerçevede kitabın iki temel bölümü olduğunu söylemek olanaklıdır. Bunlardan ilki; empati kavramı, amacı, önemi genel olarak ailede, sınıfta, okulda ve toplumda empatinin önemi ile ilgilidir. Bunlara ek olarak empatinin sarmaladığı bazı özel alan ve kavramlarla ilgili bölümlere de kitapta yer verilmiştir. Söz gelimi, 'anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk ', 'örtük program ', 'okul öncesi ' ve 'özel eğitim ' gibi alan ve konular da empati ile ilintileri bağlamında kitapta yer bulmuştur. Yine 2005 sonrası program değişiklikleri bağlamında belirli derslerin (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Tarih gibi) empati becerisinin gelişimine verdikleri önem de programla ilişkileri bağlamında incelenmiştir. İkinci bölüm ise, empatinin okul düzeyinde öğretimi ve geliştirilmesi ile ilgili öğretim yöntem ve tekniklerine ayrılmıştır. Bu çerçevede güncel ya da sosyal olay ve konularla ilgili empatiyi geliştirici yöntemlere yer verildiği gibi tarihsel empatinin geliştirilmesi çerçevesindeki yöntemler de kitabın temel konuları arasındadır. Unutulmamalıdır ki empati yaş olgunluğuyla kendiliğinden ve doğal olarak gelişen bir beceri değildir. Ama okul ortamındaki sistematik uygulamalarla geliştirilebilir de. Daha nitelikli ve duyarlı insan ilişkileri ve demokratik olgunluk için, empatinin çocuklarda ve yetişkinlerde beslenmesi ve geliştirilmesi gerektiği çok aşikardır.