Eğitimde Proje Geliştirme Ve Yönetme  
ISBN: 9786257676823 2021 1. Baskı Educational Sciences Adnan Küçükoğlu, Ali İbrahim Can Gözüm, Zeynep Ayvaz Tuncel, Mehmet Barış Horzum, Behçet Oral, Özlem Çakır, Murat Taşdan, Demet Niron Gören, Rasim Tösten, Halil İbrahim Kaya, Emine Su Tonga, İsmail Keskin, Aslı Yurttaş, Mustafa Çağatay Korkmaz, Elif Bozyiğit, Nalan Özbey, Tuğba Öcal, Funda Erdoğdu Editör : Halil İbrahim Kaya - Murat Taşdan 
Pegem Akademi Yayıncılık

Bilgiye erişmenin yollarının arttığı ve kolaylaştığı, bilgiye sahip olmanın tek başına çok da anlamlı olmadığı bir öğrenme ortamında, bilginin enformasyona ve beceriye dönüştürülmesi eğitimin her aşamasında başat hale gelmiştir. Eğitim kurumları için de proje kültürü ve proje hazırlama istenen temel beceri haline gelmiştir. Eğitimcilerin ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözebilme becerisi ve bu becerinin gelişimine yatırım yapmak zorunluluk olmuştur. Dijital dönüşüme tanıklık ettiğimiz bu dönemde, öğrenme-öğretme biçimi ve öne çıkan beceriler de değişmekte ve dönüşmektedir. Okullardaki öğrencilerden başarılı olmaları için beklenen ve onların ihtiyaç duydukları beceriler önceki nesillere göre önemli ölçüde farklılaşmıştır. Öğrencilere 21.yüzyılın gerektirdiği eleştirel düşünme, problem çözme, etkili iletişim kurma, inovasyon ve girişimcilik gibi temel becerileri kazandırmanın ve yaşamboyu öğrenmeyi tutku haline getirmenin yolu proje tabanlı öğrenme ve proje hazırlamaktan geçmektedir. Bu projelerle öğrenciler ve araştırmacılar deneyimlerini zenginleştirip bir ekibin üyesi olarak sürekli değişen dünyamızda karşılaştıkları zorlukların üstesinden daha kolay gelebilirler.