Eğitim Antropolojisi
ISBN: 9786257880510 2020 Education Editör : Mustafa Güçlü
Pegem Akademi Yayıncılık

Günümüzün insanı, uzun yıllara dayanan kültürel mirasın üzerinde durmaktadır. Bu nedenle bir toplumda insanların eğitilmesi denildiğinde kültürün de dikkate alınması gerektiği öngörülmektedir. Buradan hareketle eğitim ve kültürün birbirinden ayrı düşünülemeyeceği açıktır. Bir insanın eğitilmesi söz konusu olduğunda onun çok iyi tanınması, özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. İnsan, aynı zamanda kültürel bir varlık olduğuna göre onun anlaşılması, tanınması için bireyin içinde doğup büyüdüğü kültürün çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Antropoloji bilimi, toplumu ve insanı kültürel açıdan ele almaya çalışmaktadır. Bu nedenle eğitim alanında faaliyette bulunan teorisyenlerin ve uygulayıcıların antropoloji ve eğitim antropolojisini iyi bilmeleri gerekmektedir. Türkiye’de eğitim antropolojisi ile ilgili güncel ve yeterli kaynak bulmak çok zordur. Elinizdeki kitap bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.