Dünya Ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü Ve Yarını
ISBN: 9786257315760 2021 Economy Editör : Dr. Şahin Karabulut
Gazi Kitabevi

Bir toplumun iktisadi davranışları incelendiğinde söz konusu anlayış üzerinde yaşanılan coğrafya, doğal kaynaklar, nüfus, kültür, ahlak, din, politik tercihler vb birçok faktörün etkili olduğu söylenebilir. Ancak bu faktörlerin zaman içinde çeşitlenmekte, değişmekte, gelişmekte ve önem derecesi farklılaşmaktadır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış iktisadi olay ya da benimsenen iktisadi olguların sağlıklı bir analizinin yapılabilmesi için yaşanılan dönemin yanı sıra tüm dışsal faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sayede geçmiş tecrübelerden yola çıkarak cari dönemdeki işleyiş ve anlayış da doğru şekilde analiz edilecek ve gelecekteki iktisadi gelişmelerin de bu yönde tahlil ve dizayn edilme şansı ortaya çıkacaktır.