Denetimde Seçme Konular 3 Bds Örnek Uygulamalar Ve Araştırmalar
ISBN: 9786257045698 2020 İşletme Ganite Kurt, Cevdet Yiğit Özbek Gazi Kitabevi

"Denetimde Seçme Konular" serisinin üçüncü kitabında, titizlikle hazırlanarak olgunluğa ulaşması için görüşe açıldıktan sonra yayımlanan bağımsız denetim standartlarından bir kısmının daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, denetim alanında araştırma yapan akademisyenlerin çalışmaları yer almaktadır. Seçilmiş standartların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda, konu teorik bağlamda incelendikten sonra farklı sektördeki örnek uygulamalarla desteklenmiş. Amaç denetim alanına ilgi duyanların ve uygulamacıların bilgi dağarcığının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.