Değerlendirmeden Uygulamaya Tüm Yönleriyle 
Erken Okuryazarlık
ISBN: 9786257676496 2021 1. Baskı Educational Sciences Tevhide Kargın, Özlem Diken, Ceyhun Servi, Vedat Bayraktar, Gülefşan Özge Kalaycı, Tansel Yazıcıoğlu, İ. Birkan Güldenoğlu, Reşat Alatlı, Hilal Gengeç, Deniz Akdal, Gökçe Karaman Benli, Dilek Altun, Feyza Tantekin Erden, Catherine E. Snow, Pınar Yıldız, Burcu Sarı Uğurlu Editör : Tevhide Kargın - İsa Birkan Güldenoğlu - Dilek Altun
Pegem Akademi Yayıncılık

Son dönemlerde çocukların ilkokula başladıklarında okuma-yazmayı öğrenme sürecinde karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlükleri belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların sonuçları, okul öncesi dönemde okuma-yazmaya hazırlık becerileri kapsamında ele alınan Erken Okuryazarlık becerilerinin önemini daha da artırmıştır. Erken okuryazarlık becerileri, çocukların formal okuma-yazma öğretimine başlamadan önceki dönemde, okuma-yazmaya ilişkin kazanmaları beklenen ön koşul bilgi, beceri ve tutumlarının tümü olarak tanımlanmaktadır. Etkili bir erken okuryazarlık öğretiminden söz edebilmek için öncelikle erken okuryazarlığın kapsamının ve ileriki okuma - yazma performansı ile ilişkisinin iyi kavranması, sonrasında ise içeriğin öğretiminde uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesi ve seçilen yöntem ve tekniklerin çocukların gereksinimlerine göre uyarlanması gerekmektedir. Bu gereklilikten hareketle oluşturulan Değerlendirmeden Uygulamaya Erken Okuryazarlık kitabı ise erken okuryazarlığı tüm yönleriyle ele alan ve bu alanda çalışan uygulamacılara hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgiler sunarak onların mesleki donanımlarına katkı sağlamayı amaçlayan değerli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Değerlendirmeden Uygulamaya Erken Okuryazarlık kitabının alanda çalışan öğretmenlere, uygulamacılara, öğretmen adaylarına ve erken okuryazarlık konusunda çalışmalar yürüten araştırmacılara yararlı olması dileğiyle...