Cogito 34 Seçmek 1.Baskı
ISSN: 1300288034 2003 Periodical Yapı Kredi Yayınları

Cogito'dan / Seçmek Yolun Yarısıdır Rüzgar Gülü / Bir Kantçı Daha Öldü - Foucault'nun Heterotopyaları - Nostradamus: Gıdasının Karanlığını Seven Adam - Arendt'le Baş Başa Vermek - Tansiyon Yükseliyor: Pencerelere ve Barikatlara Yaklaşın - Sorgulama Kültürü... - Direnmek-Dilenmek - Ernst Bloch'un Sınır Aşımları - Douglas Adams'ın Son Oyunu - Toplama Lego Kampı - Google'layanlardan mısınız? Klasik / A. Sait Aykut - Şihabüddin İbşihi'nin Sohbet Kitabı - Ksenophon - Sokrates'ten Anılar'dan Söyleşi / Roger Chartier: "Metinlerin Dünyasından Okurlarınkine" / Levent Yılmaz