Boşanma Üzerine Çok Yönlü Bir Bakış: Tarihsel, Kültürel Ve Psiko-Sosyal Boyutlar
ISBN: 9786256586109 2023 Sociology Abbas Türnüklü, Meryem Bulut, Fatma Arpacı, Bülent Şen, Ece Naz Ermiş, Zeynep Altunay, Ayşenur Karakaş Aydınbakar, Ömer Faruk Cantekin, Ali Cin, Nimet Ferah, Nuran Ceren Güzel, Işıl Kalaycı, Ayşegül Sayan Karahan, Gazanfer Kaya, İnci Menemencioğlu, Metin Özkul, Sevcan Aytaç Sönmez, Merve Şenol, Barış Taş, Okan Türkan, Deniz Bilge Ülker Editör : Aylin Çiçekli-Sinem Burcu Uğur
Siyasal Kitabevi

Nikah ve düğün törenleriyle başlayan, karşılıklı sözler verilen, hayallerle süslenen, davullar zurnalar eşliğinde coşkuyla kutlanan ve çocukların doğumuyla taçlanan evlilikler zaman zaman yaşamın zorluklarına karşı direnç gösteremeyerek beklenmeyen bir yöne sürüklenebilir. Boşanma, evlilikler çıkmaza girdiğinde ailenin karşılaştığı son durak olabilir. Boşanma, “mevcut” aile düzenini değiştirerek aile üyeleri için yeni başlangıcın kapısını aralayan bir süreçtir. Ancak bu sürecin acı gerçekleri, sadece aile bireylerini değil, aynı zamanda sosyo-kültürel ve ekonomik yapıyı sarsarak boşanmayı toplumsal dokuyu etkileyen bir “sosyal problem” haline getirmiştir. Bu kitap, boşanma olgusuna disiplinlerarası bir yaklaşımla konuyu dilin evriminden ekonomik bağlama, psikolojik etkilerden zorluklarla mücadele stratejilerine kadar uzanan geniş bir perspektifte ele almaktadır. Bu eser, boşanma konusuna ilgi duyan herkes için zengin bir kaynak sunmaktadır.