Bilim Teknoloji Ve Sosyal Değişme
ISBN: 9786050022100 2019 Social studies Adnan Altun, Selahattin Kaymakçı, Erkan Yeşiltaş, Harun Er, Zafer Tangülü, Cemil Cahit Yeşilbursa, Namık Kemal Yeşiltaş, Ebru Ay, Filiz Zayimoğlu Öztürk, Talip Öztürk Editör : Bahri Ata
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap tarih boyunca bilim, teknoloji ve sosyal değişme arasındaki ilişkileri konu edinmektedir. ülkemizde yenilikçi fikirler (inovasyon) üreten ve hızlı sosyal değişme ile uyum sağlayabilen gençler yetişmesini istiyorsak, bilim ve teknolojinin gelişimi ve toplumlara etkisi konusunu sosyal bilgiler eğitiminin önemli bir konusu haline getirmeliyiz.