Aile İçi Şiddet Ve Kişiyi Aile İçi Şiddetten Koruyan Hukuki İmkanlar – İstanbul Sözleşmesi – Medeni Hukuk Monografileri –
ISBN: 9789750263392 2020 1. Baskı Family Law Süleyman Kandemir Seçkin Yayıncılık

Aile içi şiddet, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarı maalesef gündemimizi meşgul etmeye devam eden konulardır. Herkesin vicdanını sızlatan elim hadiselerin ardı arkası kesilmemekte, failler ise şiddetin dozunu artırmaktadırlar. Kanun koyucu, bu şiddetin son bulması, faillerin gereği gibi cezalandırılması için gereken tedbirleri almaya çalışmakta ise de getirilen çözüm önerileri halihazırda çözüm olamamaktadır. Mevcut durumda şunu söylemek mümkündür: "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)" ve bu minvalde tanzim edilen "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kadını ve aileyi koruyamamış, şiddeti önleyememiş, ya mevzuat ya da mevzuatın tatbikatı önleyememiştir. Bu eser, konunun etraflıca tartışıldığı ve şiddetin herkes için nasıl önlenebileceği, huzurlu ailelerin nasıl tesis edilebileceğine yönelik arayışın neticesinde ortaya çıkmıştır. Çeşitli verilerle harmanlanan bu eser farklı ve köklü çözüm yöntemleri önermektedir.