Teminat Sözleşmelerinde Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalar
ISBN: 9789750239908 2016 Family Law Arş. Gör. Meltem Bulut Seçkin Yayıncılık

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun aile hukuku alanında getirdiği reform niteliği taşıyan yeniliklerin en önemlilerinden biri de eşlere hukuki işlem özgürlüğü tanınmasıdır. Ancak eşlerin sınırsız olarak hukuki işlem özgürlüğüne sahip olduğunun kabul edilmesi özellikle ailenin ekonomik geleceğini tehlikeye atacağı için bu kurala kanunla birtakım istisnalar getirilmiştir. Çalışmamızda, eşlerin hukuki işlem özgürlüğüne getirilen sınırlamalar teminat sözleşmeleri bağlamında ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı diğer eşin rızasına ilişkin hükümlerden TMK m. 194, m. 199, m. 223/f.2 veTBK m. 584, m. 603'ü teminat sözleşmeleri kapsamında incelemek ve bu hükümler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır.