Yöneti̇m Ve Eği̇ti̇m Yöneti̇mi̇ Kuramları
ISBN: 9786052412794 2018 1. Baskı Eğitim Yönetimi Ebru Oğuz, Tuncer Bülbül, Kamile Demir, Hasan Basri Memduhoğlu, Güven Özdem, Binali Tunç, Kürşad Yılmaz, Türkan Argon, Cevat Elma, Yusuf İnandı, Yılmaz İlker Yorulmaz, İbrahim Çolak, Yahya Altınkurt, Serkan Ekinci, elif Iliman Püsküllüoğlu, Asiye Toker Gökçe, Tevfi̇k Uzun, Mehmet Özcan, C. Ergi̇n Eki̇nci̇, Eray Kara, Meli̇ke Günbey, Mustafa Çeli̇k, Şenay S. Nartgün, İbrahi̇m Li̇mon, Burcu Türkkaş Anasız, Di̇dem Çeli̇k Yılmaz, Tuğba Hoşgörür, İlke Özten Editör : Kami̇le Demi̇r, Kürşad Yılmaz
Pegem Akademi Yayıncılık

Kuramın önemini ya da kuram-uygulama dengesinin önemini anlatmak içinbirçok özlü söz kullanılmaktadır. Bunlar arasında en sık kullanılanları Kant`aatfedilen “Uygulaması olmayan kuram boş; kuramı olmayan uygulama kördür.” sözü ile Marks`a atfedilen “Kuram olmadan uygulamak kör; uygulama olmayan kuram ise kısırdır.” sözleridir. Langeveld, konuya farklı bir açıdan yaklaşmış ve “Uygulama olmayan kuramın dâhiler için; kuramı olmayan uygulamanın ise hilekârlar ve ahmaklar için olduğunu” ileri sürmüştür. Yazar,“eğitimciler için ise kuram ile uygulamanın çok yakın ve kırılmaz bir ilişki içinde olması gerektiğini” ileri sürmüştür. Aslında bu düşünceler kitabın çıkarılması için yeterli gerekçeyi oluşturmaktadır. Ancak konu ile ilgili olarak son sözü hocaların hocası Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu`na bırakmak en anlamlısı olacaktır:“Kuram bizi gerçeğe götüren en emin araçtır. Başarılı yönetim, gerçeğedayalı olmalıdır. Bu bakımdan, uygulamada başarılı olmak isteyen yöneticinin kuramdan korkmaması, aksine ondan yararlanması gerekir. Başarılı yönetici,bilerek veya bilmeyerek, kurama uygun davranış gösteren yöneticidir.”