Uygulamalı Bono Rehberi
ISBN: 9789750276903 2022 3. Baskı İcra ve İflas Hukuku Erhan Günay Seçkin Yayıncılık

Kitapta İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan kambiyo senetlerinden "bono" konusu, "kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip ve takibin iptali" yönüyle incelenmiştir. Kitabın birinci bölümünde ticaret hukuku kapsamında bono ve bazı hukuki kavramların anlamı, ikinci bölümünde ticaret hukuku uygulamasında bononun unsurları ve unsur yokluğu, üçüncü bölümünde icra ve iflas Kanunu düzenlemesine göre kambiyo senetlerinden bono yönüyle haciz takip usulü, takibe itiraz ve takibin iptali işlemleri, dördüncü bölümünde Türk Ticaret Kanunu m. 778 göndermesiyle bonolar hakkında uygulanması gereken poliçeyle ilgili yasal hükümler, beşinci bölümde icra ve iflas Kanunu'ndaki kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe karşı borçlu itiraz ve şikayetinin değerlendirilmesi suretiyle takibin iptaline ilişkin uygulama, altıncı bölümde ise Türk ceza hukuku düzenlenmesine göre kambiyo senetleri üzerinde işlenen suçlar ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Yeni baskıda; uygulamada banka kredi sözleşmesi karşılığında verilen bononun teminat senedi olup olmadığının ölçütüne ilişkin tereddütlerin yoğun olması dolayısıyla Yargıtay HGK 22.6.2021-12/357-824 Sayılı kararı önemi nedeniyle "beşinci bölüm/teminat senedi" kısmındaki kararlara eklenmiştir.