Uluslararası Hukukta Nükleer Silahların Kullanımının Yasaklanması Sorunu Ve Kuzey Kore Örneği
ISBN: 9786257467261 2021 1. Baskı Milletlerarası Hukuku Hatice Türkay Adalet Yayınevi

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programında Sayın Hocam Doç. Dr. Selcen ERDAL danışmanlığında hazırlanmış ve Prof. Dr. Enver BOZKURT başkanlığında Doç. Dr. Selcen ERDAL, Doç. Dr. Alper UYUMAZ, Dr. Öğr. Üye. Yasin POYRAZ ve Dr. Öğr. Üye. Özlem ÇELİK’ten oluşan jüri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunmuştur.