Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları
ISBN: 9786057805836 2019 İktisat Editör : Hasan Türe, Erkan Ağaslan
Gazi Kitabevi

Bu kitapta Türkiye ekonomisine ilişkin iktisadi sorunların temeline inebilmek amacıyla analiz, değerlendirme ve önerilerde bulunulan çalışmalara yer verilmiş. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinde görev yapan değerli akademisyenlerin ekonometrik yöntemler kullanarak gerçekleştirmiş oldukları akademik çalışmalar hakem süreçleri de göz önüne alınarak derlenmiş. Buradan hareketle yaşanan tüm bu sorunların çözümüne ilişkin aşamaları ortaya çıkarabilmek ve önerilerde bulunabilmek amacıyla böyle bir çalışmanın yapılması planlanmış.