Türkiye Finansal Raporlama Standartları: Tüm Standartlara İlişkin Kapsamlı Açıklamalar, Uygulamalı Örnekler Ve Güncel Yaklaşımlar(2022 Tfrs Tam Seti)
ISBN: 9786253650995 2022 İşletme Editör : Yusuf Cahit Çukacı, İlyas Yılmaz - Dr. Murat Katı, Zeliha Koca
Gazi Kitabevi

Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası işletmelerin sayısı, kapsamı ve büyüklüklerindeki artış, yerel muhasebe uygulamalarının yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu durum finansal piyasaların etkin bir şekilde düzenlenmesini sağlayan, küresel bir finansal raporlama çerçevesinin kullanılabilmesi için uluslararası standartlara geçişi zaruri hale getirmiştir.