Türkiye Ekonomisinde İhracat Paradoksu
ISBN: 9786053270096 2014 1. Baskı Ekonomi, İşletme Melih Özçalık Ekin Yayınevi

Türkiye ekonomisinde kuruluş yıllarından itibaren liberal ekonomik sistem benimsenmiştir. Bu durum İzmir iktisat Kongresi'ne de yansımış ve Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında önemli kararlar alınmıştır. Ancak yetersiz sermaye, tarım toplumundan sanayileşmeye geçiş döneminin çeşitli sebeplerle aksamasına, alınan kararların yeterince uygulanamamasına sebep olmuştur. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı sonrası ortaya çıkan gelişmeler ve yaşanan dünya savaşı sonrası ortaya çıkan yeni dünya düzeni Türkiye'yi oldukça zorlamıştır.