Türki̇ye'ni̇n Toplumsal Yapısı
ISBN: 9786059221979 2018 Ekonomi Nevi̇n Güngör Ergan Editör : Nevi̇n Güngör Ergan
Siyasal Kitabevi

Bu çalışmada da toplumsal yapı bütüncü bir yaklaşımla ve tarihî bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bugünün Türkiye’sinin toplumsal yapısını açıklayabilmek için; değinebildiğimiz kadarıyla konu Bozkır kültürü döneminden itibaren ele alınmış; günümüz Türkiye’sindeki ağırlıklı etkisi düşünülerek, Osmanlı üzerinde daha uzun durulmuş, daha sonra Cumhuriyet reformları ve gelişen tarihî süreçte Türk toplumsal yapısının temel özellikleri ve dinamikleri, değişim ve dönüşümü açıklanmaya çalışılmıştır. Türkiye toplumsal yapısınınve bu yapıyı oluşturan toplumsal kurumların özellikleri ve değişimi geçmişten gününüze uzanan değişim ve dönüşüm içerisinde işlenmeye çalışılmıştır. Türk sosyolojisinde Türkiye’nin Toplumsal yapısı üzerine şimdiye kadar yazılmış öncü ve değerli eserler bulunmaktadır. Ayrıca bu geleneği devam ettiren önemli çalışmalar da yayınlanmaktadır. Günümüzde sosyal bilimlerin farklı alanlarında çoğalan bu bilimsel yayınlar, doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye toplumsal yapısı ile ilgili çok verimli bir birikimi su yüzüne çıkartmıştır. Elinizdeki bu çalışma da bu birikime bir katkı olarak dikkate alındığında anlam kazanacaktır.