Türk İş Hukuku - I - Ferdi İş İlişkileri Hukuku
ISBN: 9786258374155 2022 Hukuk Prof. Dr. Kadir Arıcı Gazi Kitabevi

İş hukuku, işçi-işveren arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen genç bir hukuk dalıdır. İş hukuku işçi-işveren arasındaki sözleşme ilişkisine işçinin korunması maksadı ile devlet tarafından müdahale edilmesi sonucunda doğmuştur. İş hukuku sosyo-ekonomik gelişmelerden en fazla etkilenen bir hukuk dalıdır.