Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi
ISBN: 9789944919951 2016 3. Baskı Eğitim Yönetimi Hasan Hüseyin Dilaver, Niyazi Can, Mustafa Sarıtaş, Mehmet Akif Helvacı, Sultan Bilge Keskinkılıç, Kadir Keskinkılıç, Fatma Hümeyra Yücel Editör : Kadir Keskinkılıç
Pegem Akademi Yayıncılık

Ülkelerin bilgi toplumunu oluşturma sürecine girmesiyle birlikte, meydana gelen hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sistemlerin süreçlerinde, örgütlerin yapısında ve personelin görev ve rollerinde, bu bağlamda okul örgütlerinin yapı ve davranışlarında önemli değişmelere yol açmıştır. Toplumsal değişmenin odak noktasını oluşturan eğitim sistemleri ve okullar da bu hızlı değişmeden en yüksek derecede etkilenmişler ve etkilenmektedirler. Her şeyden önce eğitim sisteminin yöneticilerinin değişim olgusunu doğru algılamaları gerekir. Kendini geliştirmiş kişiler, geçmiş tecrübelerden yaralanmakla beraber, düşünce ve eylemlerini geleceğe yöneltmiş kişilerdir. Bilimsel düşünceye sahip olanlar bugünden hareket ederek geleceği anlamaya, geleceğin şartlarını oluşturmaya ve uygulayıcılara sunmaya çalışanlardır. Yani bireylerin yaşanmakta olan değişmelere uyumu yanında, süreklilik özelliğine sahip olan ve gelecekte daha da farklılaşacak daha yeni değişmelere uyumları da söz konusu olmaktadır. Toplumlar ve toplum içindeki örgütler değişim gerçeğini kabullenerek etkililiklerini sürdürebileceklerdir. Değişim ve yenileşme süreci doğal olarak örgütlerin/okulların yapısını, örgütsel davranışları ve çalışanlarla ilgili yönetim işlerini de etkilemiştir. Okulu bir sistem olarak düşündüğümüz zaman okulu ve sorunlarını tanımak ve çözümler üretmek kolaylaşmaktadır. Okul sistemlerini amaçlarına uygun olarak işletmek, yönetmek ve yaşatmak ise okul yönetiminin görevlerindendir. 'Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi ' adlı bu çalışma, yaşanan gelişmeler, süreçler ve ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmıştır. Her biri alanında hem teorik hem de uygulama boyutunda uzman olan akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan bu eser, Yüksek öğretim Kurulu öğretmen Yetiştirme Komitesi 'nin geliştirdiği yeni öğretmen yetiştirme programının gereklerini karşılamayı amaçlamıştır. Eğitimin, yetişmenin ve gelişmenin sürekliliği olgusu da dikkate alındığında eğitim çalışanları olan tüm öğretmen ve yöneticiler açısından da önemli bir kaynak olduğuna inanılmaktadır. Yoğun emek sonucu ortaya çıkan bu çalışmayı, Eğitim Fakültelerinin lisans ve öğretmenliğe hazırlayan lisansüstü programlarında okuyan öğrencilerine ayrıca kendilerini geliştirmenin çabasını gösteren tüm eğitim çalışanlarına kaynak bir eser olarak tavsiye ediyor, öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği alanına katkı sağlayacağını umduğumuz bir kaynağı hazırlamanın ve ilgililerin istifadesine sunmanın onurunu yaşadığımızı belirtiyoruz.