Türk Devlet Geleneği Çerçevesinde Devlet-İ Aliyye Yazarlarına Göre Yönetim Ve Toplum
ISBN: 9786053444404 2016 Tarih İsmail Özçelik Gazi Kitabevi

Bu çalışmada ortaya konulmak istenen husus, esas itibariye İslamiyet'ten önceki geleneksel Türk yönetim anlayışının, İslami dönem Türk Tarihi ve Osmanlı Devleti'ne nasıl sirayet ettiğine cevap aramak ve bu noktadaki benzerlikleri ortaya koymaktır.