Türk Borçlar Kanunu
ISBN: 9789750216282 2011 1. Baskı Borçlar Hukuku Tuba Birinci Uzun, Zafer Zeytin, Meltem Karatepe, Okan Fırat Turan, Zeynep Çoşkun Seçkin Yayıncılık

Türk Borçlar Kanunu kitabımız, 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (RC 04.02.2011, 27836) maddeleri ile genel gerekçe ve madde gerekçeleri ile birlikte bu tarihten itibaren yürürlükten kalkacak olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu maddelerini karşılaştırmalı olarak içermektedir. Kitabımızda ayrıca 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG 04.02.2011, 27836), geniş bir kavram indeksi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na kaynaklık eden İsviçre Borçlar Kanunu'nu ve diğer Kanunların karşılık maddeleri liste olarak ve ilgili maddelerin altında bulunmaktadır. Bunun yanında 6111 sayılı Kanunla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanun'unu 15'inci maddesi üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik Kitabımızda işlenmiş bulunmaktadır. 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(30.03.2011 kabul tarihi; 14.04.2011 tarihinde 27905 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.) ile yapılan değişiklikler kitap metnine işlenememiştir. Yapılan bu değişiklik şu şekildedir: GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 322,324, 330, 339, 341,342, 343,345, 346 ve 353 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.