Türk Borçlar Hukukunda Geçici Ödemeler (Tbk. M.76) – Borçlar Hukuku Monografileri –
ISBN: 9789750285639 2023 1. Baskı Borçlar Hukuku Onur Altınkan Seçkin Yayıncılık

"Geçici ödemeler", 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 76. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme, zarar gören tarafın iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunması ve ekonomik durumunun da gerektirmesi halinde, hakimin istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verebileceğine ilişkindir. Ayrıca maddenin 2. fıkrası; davalının yaptığı geçici ödemelerin hükmedilen tazminata mahsup edileceğini, tazminata hükmedilmez ise davacının aldığı geçici ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri verileceğini düzenlemektedir. Bununla birlikte uluslararası havacılık hukukunda, deniz hukukunda çatma konusunda ve sigorta hukukunda benzer nitelikteki ön ödeme düzenlemelerine rastlamak mümkündür. Bütün bu düzenlemelerin ortak amacının, uzun süren yargılamalar devam ederken dava sonucunun kısmi olarak öne çekilmesi suretiyle, zarar gören tarafların mağduriyetinin hafifletilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Kitap, geçici ödemeler düzenlemesinin uygulama alanını ve uygulama şartlarını belirlemeyi hedeflemektedir.