Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Ve Yorum Davası
ISBN: 9786258153637 2022 1. Baskı İş Hukuku Erhan Birben Adalet Yayınevi

Toplu iş sözleşmelerinin yorumuna ilişkin ihtilafların -gelişmiş Batı ülkeleri ile mukayese edildiğinde- göreceli olarak az olması toplu iş sözleşmelerinin yorumu konusunun Türk iş hukuku literatüründe hak ettiği ilgiyi görememesine yol açmıştır. Öyle ki, doçentlik tezi olarak hazırlanan bu çalışma sebebiyle yapılan literatür taramasında yayımlanmamış bir yüksek lisans tezi dışında monografik bir esere rastlanılamamıştır. Bu sebeple, Türk İş Hukuku yazınına katkısı olabileceği düşüncesiyle doçentlik tez konusu olarak seçilmiştir. Elbette bu çalışma ile toplu iş sözleşmesinin yorumuna ilişkin tüm sorunların çözüldüğü iddia edilmemektedir. Elinizdeki eserin bu konudaki bilimsel tartışmalara az da olsa bir katkısı olması yazarı için mutluluk verici olacaktır.