Tms/Tfrs Ve Vergi Mevzuatına Göre Değerleme Ve Ertelenmiş Vergiler
ISBN: 9786257911719 2020 İşletme Osman Bayri, Feden Koç Gazi Kitabevi

Bu kitabın konusunu, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında yer alan değerleme ölçülerinin incelenmesi ve bu değerleme ölçülerinin finansal durum tablosunda yer alan başlıklar (kalemler) bazında karşılaştırılarak, değerleme farklılıklarının ertelenmiş vergilere olan etkisinin açıklanması oluşturmaktadır. Bu kapsamda kitapta, ticari kardan mali kara geçiş işlemlerinde ertelenmiş vergilerin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin örnekler ve çözümleri sunulmuş. Kitap, dört bölümü kavramsal çerçeve ve açıklamalardan, bir bölümü de gerçek işletme verileri esas alınarak oluşturulmuş uygulamalardan olmak üzere toplam beş bölümden oluşmuş.