Ticari İşletme Hukuku
ISBN: 9789750272394 2021 7. Baskı Ticari İşletme Hukuku Şaban Kayıhan Seçkin Yayıncılık

Süreçler içerisinde kendi sade sistematiği doğrultusunda geliştirmeye gayret ettiğimiz çalışmamızın 7. Baskısını hazırladık. Kitabımızı bu baskısında, ticari davalarda dava şartı olan arabuluculuk konusunu ele aldık ve kitabımızın lisans düzeyinde hukuk okuyan öğrencilerimiz için ders kitabı olması özelliğini koruduk. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi Ticari işletme Hukuku ders kitabımızı da sistematik, sade ve anlaşılması kolay olacak şekilde kaleme almaya gayret ettik ve ilgili yerlere isabetli Yargıtay kararlan eklemeye özen gösterdik.