Temel Hukuk Dizisi Vergi Hukuku Genel Hükümler (Thd)
ISBN: 9789750276194 2022 1. Baskı Vergi Hukuku Hilmi Ünsal, Fevzi Rifat Ortaç Seçkin Yayıncılık

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak, öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır. Dizinin "Vergi Hukuku (Genel Hükümler)" ismiyle yayınlanan bu kitabında; başta vergi mükellefleri olmak üzere, vergi işlerinde çalışan kamu personelinin, şirketlerin maliye-finans birimlerinde çalışan personelin ve mali müşavirlik-yeminli mali müşavirlik mesleğini icra eden meslek mensuplarının hâkim olması gereken alanlar ile üniversitelerin hukuk fakültelerinde, iktisadi ve idari bilimler, beşeri ve sosyal bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinde verilen temel derslerden biri olan vergi hukuku; "Vergi Hukuku'na Giriş", "Vergi Hukuku'nun Kaynakları", "Vergi Hukukunun Tarafları, Yükümlülükler ve Süreler", "Vergilemenin Temel Unsurları ve Vergilendirme Süreci", "Vergi Alacağının Sona Ermesi", "Vergi Kabahatleri – Vergi Suçları ve Cezalar", "Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü", "Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması, Cebren Tahsili ve Vergi İşlemlerinde Uygulanacak Zam ve Faizler" ana başlıkları altında incelenmiştir.