Temel Hukuk Dizisi Denetimli Serbestlik (Thd)
ISBN: 9789750287398 2023 4. Baskı Ceza Hukuku Hakan A. Yavuz Seçkin Yayıncılık

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak, öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır. Dizinin "Denetimli Serbestlik" ismiyle yayınlanan bu kitabında; denetimli serbestlik kurumuna ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için kısa ve öz bir anlatım yöntemi izlenmiştir. Bölüm sonlarında özet ve çoktan seçmeli sorulara yer verilmek suretiyle hem ders sınavlarına hem de meslek ve görevde yükselme sınavlarına hazırlanan ilgililere katkı sağlanması amaçlanmıştır. Kitabın son baskısından sonra mevzuattaki önemli değişiklikler doğrultusunda, konu anlatımları ve bölüm sonlarındaki sorular yeniden ele alınarak güncellenmiştir.